Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Kováčová

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Kováčová

Sládkovičova 311
96237 Kováčová
IČO: 35984767

Informácie o inštitúcii Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Kováčová

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová bola založená 1. októbra 1976 pre detských pacientov za účelom vzdelávania počas liečebného procesu.

Ide o plnoorganizovanú základnú školu s právnou subjektivitou  , vzhľadom na špecifické podmienky prebieha v škole vyučovanie so zníženým počtom vyučovacích hodín. Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia.

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a kombinovanými vadami je v škole zriadená jedna špeciálna trieda. V čase mimo vyučovania žiaci navštevujú školský klub detí, kde pracujú pod vedením vychovávateliek.

Súčasťou základnej školy je aj  materská škola ktorá poskytuje celodennú starostlivosť telesne a mentálne postihnutým deťom predškolského veku. Predškolskú výchovu v materskej škole zabezpečujú učiteľky s rozšíreným vzdelaním špeciálnej pedagogiky.

Vyučovací proces sa strieda s výchovnou činnosťou v dvoch zmenách od 0800 hod  do 1700 hod  v pracovných dňoch. Škola má vlastnú internetovú učebňu, ktorú majú možnosť používať všetci žiaci na vyučovacích hodinách, aj v rámci krúžkov.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ ZŠ
Mgr. Dušan Kapustík
045 / 544 5504 0915 830 099 dusan.kapustik@centrum.sk
045 / 520 8213

Štatutárna zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Mgr. Zuzana Majerová
tel.:  045 544 5504 mobil:  0915 830 098 e-mail:
045 / 520 8219

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre materskú školu
p. Jitka Vilhanová 0917 109 481 jitkavil@centrum.sk
Vedúca školského klubu detí
PhDr. Andrea Mrenicová

Kde nás nájdete?

Zobrazit